PRISLISTA MEDICINSK HUDVÅRD

Läkarbesök - 980 kr, i detta besök ingår undersökning och recept
Telefonuppföljning - 350 kr
Receptförnyelse - 350 kr

Vid eventuell operation, provtagning eller liknande åtgärder tillkommer kostnader.

Vävnadsprov (PAD) - Från 980 kr
Blodprov - Från 100 kr
Operation av hudförändring - Från 2500 kr exkl. vävnadsprov (PAD)

OBS! Den 1/12 2018 görs en prisjustering för flera av våra tjänster

Läkarbesök- 1200 kr
Vårtbehandling hos sjuksköterska 850:-, innan behandling krävs läkarbesök
Behandling av “mjällvårtor” 1200:-, innan behandling krävs läkarbesök