PRISLISTA MEDICINSK HUDVÅRD

Läkarbesök - 1200 kr, i detta besök ingår undersökning och recept
Telefonuppföljning - 350 kr
Receptförnyelse - 350 kr

Vid eventuell operation, provtagning eller liknande åtgärder tillkommer kostnader.

Vävnadsprov (PAD) - Från 1100 kr
Enklare blodprover - 400 kr
Operation av hudförändring - Från 3500 kr exkl. vävnadsprov (PAD)
Vårtbehandling hos sjuksköterska- 850 kr, innan behandling krävs läkarbesök
Behandling av Verruca sebborrica “mjällvårtor”- upp till 6 st 1000 kr, vid borttagning av fler än 6 st krävs dubbeltid , 1600:-