PRISLISTA MEDICINSK HUDVÅRD

Läkarbesök - 1200 kr, i detta besök ingår undersökning och recept
Telefonuppföljning - 350 kr
Receptförnyelse - 350 kr

Vid eventuell operation, provtagning eller liknande åtgärder tillkommer kostnader.

Vävnadsprov (PAD) - Från 980 kr
Blodprov - Från 100 kr
Operation av hudförändring - Från 2500 kr exkl. vävnadsprov (PAD)
Vårtbehandling hos sjuksköterska- 850 kr, innan behandling krävs läkarbesök
Behandling av “mjällvårtor”- 1200 kr, innan behandling krävs läkarbesök