BOTULINUMTOXIN

Botox är ett muskelavslappnande medel som injiceras i musklerna under huden. Botox verkar genom att hämma signalen mellan nerv och muskel. Denna hämning verkar under en begränsad tid.

Botox används vid behandling av både ansträngningsrelaterande och åldersrelaterade rynkor i ansiktet. Den nervsignalbegränsande effekten gör också att Botox framgångsrikt kan användas för att behandla spännings huvudvärk samt verka mot svett i handflator och armhålor.

Det ursprungliga Botulinumtoxinet vid namn Botox, framställs av läkemedelsfirman Allergan. Botox har använts sedan 90 -talet och 90 % av användningen sker i medicinsk vård exempelvis vid behandling av spastiska pareser hos såväl barn som vuxna. Den långvariga och frekventa användningen av Botox gör att det finns mycket säkerhetsdata kring produkten.